Tłumaczenia poświadczone (zwane też uwierzytelnionymi) to forma tłumaczeń pisemnych wymagana przy różnego rodzaju dokumentach urzędowych. Tłumaczeniu podlega nie tylko sam tekst dokumentu, ale również pieczęcie, dopiski, adnotacje, etc.  Każda strona tłumaczenia jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.  Przykładowe dokumenty, które zwyczajowo wykonuje się jako tłumaczenia poświadczone to akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa, itp.

Tekst ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
Akty prawne dotyczące tłumaczy przysięgłych są dostępne na stronie www.tepis.org.pl  • Kancelaria Prawna Maximus
  • Kancelaria Radców Prawnych Legitimus
  • Grupa Metropolis
  • Nestin Polska
  • Rzecznik Patentowy
  • Śląska Izba Lekarska
  • ING Bank Ślaski
  • PKO BP S.A.
  • Alston Power
  • Mercedes Benz Sosnowiec
więcej »
Copyright 2006-2009 © Ars Translationis Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych - Aleksandra Podgórniak-Musil biuro tłumaczeń
O firmie | Nasza oferta | Cennik | Doświadczenie | Mapa witryny | Kontakt