• Jakość
 • Gwarancja terminu
 • Klauzula poufności
 • Doświadczenie 
 • Specjalizacja
 • Kwalifikacje
 • Działamy w zespole
 • Glosariusze


Tłumaczenia dla firm z sektora nieruchomości

 • Tłumaczenia poświadczone (wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentny due diligence, opinie prawne, akty notarialne, studia wykonalności, opinie dot. szkód górniczych i uwarunkowań geotechnicznych, zapewnienia mediów, uzgodnienia dot. komunikacji, wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne)
 • Tłumaczenia zwykłe (ulotki reklamowe, foldery, raporty, prezentacje)
 • Tłumaczenia ustne
  • Tłumaczenia poświadczone w kancelariach notarialnych i kancelariach prawnych
  • Tłumaczenia konferencji prasowych, rozmów handlowych, negocjacji
 • Kancelaria Prawna Maximus
 • Kancelaria Radców Prawnych Legitimus
 • Grupa Metropolis
 • Nestin Polska
 • Rzecznik Patentowy
 • Śląska Izba Lekarska
 • ING Bank Ślaski
 • PKO BP S.A.
 • Alston Power
 • Mercedes Benz Sosnowiec
więcej »
 • tłumaczenia poświadczone oraz zwykłe
 • tłumaczenia ustne
 • tłumaczenia poświadczone lub zwykłe dokumentów prawnych
 • tłumaczenia poświadczone lub zwykłe dokumentów biznesowych
 • tłumaczenia poświadczone lub zwykłe korespondencji urzędowej i prywatnej
 • tłumaczenia stron internetowych
więcej »
Copyright 2006-2008 © Ars translationis Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych - Aleksandra Podgórniak-Musil
O firmie | Nasza oferta | Cennik | Doświadczenie | Mapa witryny | Kontakt